Astrid Joosten was zelf één van de bedenkers van het programma en van de titel ‘Kanniewaarzijn’. In haar tv-programma ‘Alles draait om geld’, dat in 2009 en 2010 bij de VARA te zien was, zat al de succesvolle rubriek ‘Weggegooid geld’. Daarin werd aandacht besteed aan geld dat door de overheid en door bedrijven over de balk gesmeten wordt. Die rubriek komt integraal terug, want daarvan werd vaak al gezegd: ‘Kanniewaarzijn!’.
 

Astrid Joosten: ‘In ‘Kanniewaarzijn’ ben ik de centrale presentator die de zaken met een introductie neerzet, waarna ons geweldige panel de situatie uitbeeldt. Vervolgens haal ik het verhaal weer naar de werkelijkheid, om de kijker duidelijk te maken dat het geen verzinsel is. Bij sommige zaken voer ik ook een gesprek met de betrokkenen zelf. Wij brengen de absurditeit van een verhaal in beeld, waarbij het best kan dat alles juridisch gezien klopt. Kijkers kunnen in eerste instantie lachen om de hilarische voorstellingen, maar uiteindelijk moet iedereen het er over eens zijn dat het ‘niet waar kan zijn’ en dat er dus iets moet veranderen.


Naast consumentenleed wordt ook het nieuws op geheel eigen wijze becommentarieerd. Daarmee vertoont ‘Kanniewaarzijn’ ook lichte trekjes van het legendarische VARA-programma ‘Zo is het toevallig ook nog eens een keer’, maar dan in een jasje à la 2011.’